Realizacja programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych "Aktywni+" przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej oraz wybrane organizacje pozarządowe

Nr ewidencyjny: D/22/504
Data publikacji: 2023-11-17 08:33
Dział tematyczny: zabezpieczenie społeczne

Lista jednostek uczestniczących w kontroli (lista skontrolowanych, wystąpienia pokontrolne)

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK złożyła w 2022 roku 85 zawiadomień do rzeczników dyscypliny finansów publicznych o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów przez 90 osób.