Organizacja wyjazdów i zapewnienie bezpieczeństwa osobom zajmującym kierownicze stanowiska w państwie korzystającym z lotnictwa transportowego Sił Zbrojnych RP w latach 2005-2010

Jednostka kontrolująca: Departament Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Nr ewidencyjny: I/10/001/KPB
Data publikacji: 2012-01-26 11:53
Dział tematyczny: sprawy wewnętrzne

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • 36 Specjalny Pułk Lotnictwa Transportowego w Warszawie

  Warszawa

 • Dowództwo Sił Powietrznych

  ul. Żwirki i Wigury 103, 00-912 WARSZAWA

 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

  Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

 • Minister Obrony Narodowej

  ul. Klonowa 1; 00-909 WARSZAWA

 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych

  Al. J. C. Szucha 23, 00-580 Warszawa

Powrót

Przeczytaj treść ponownie