Wykonywanie przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w latach 2008-2010

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Zielonej Górze

Nr ewidencyjny: I/10/007/LZG
Data publikacji: 2012-05-25 16:39
Dział tematyczny: finanse publiczne

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • MINISTERSTWO FINANSÓW w WARSZAWIE

    Warszawa, ul. Świętokrzyska 12

Powrót

Przeczytaj treść ponownie