Zawieranie, realizacja i rozliczanie umów cywilnoprawnych w Instytucie Medycyny Wsi w Lublinie w latach 2010-2016

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Lublinie

Nr ewidencyjny: I/16/003/LLU
Data publikacji: 2019-06-07 15:02
Dział tematyczny: zdrowie

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

    20-090 Lublin, ul. K. Jaczewskiego 2

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

    Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

Powrót

Przeczytaj treść ponownie