Realizacja umowy dzierżawy z dnia 25 czerwca 2012 roku zawartej w celu udzielania świadczeń zdrowotnych oraz nadzór Powiatu Łaskiego nad jej wykonywaniem

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Łodzi

Nr ewidencyjny: I/22/003/LLO
Data publikacji: 2023-08-23 08:29
Dział tematyczny: zdrowie

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • STAROSTWO POWIATOWE W ŁASKU

    ul. Południowa 1, 98-400 Łask

  • SZPITALE POWIATOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ŁASKU

    ul. Warszawska 62A, 98-100 Łask

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK w 2023 roku przekazała właściwym organom (m.in. Prokuraturze, Policji, urzędom skarbowym oraz Państwowej Inspekcji Pracy) 118 zawiadomień o przestępstwach, wykroczeniach i innych czynach.