Ochrona zasobów zgromadzonych w Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Kielcach

Nr ewidencyjny: K/19/004/LKI
Data publikacji: 2019-11-28 11:27
Dział tematyczny: kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Muzeum Przyrody i Techniki "Ekomuzeum" im. Jana Pazdura w Starachowicach

    27-200 Starachowice, ul. Wielkopiecowa 1

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

96 zawiadomienia o przestępstwach i wykroczeniach przekazała NIK właściwym organom (m.in. Prokuraturze, Policji, urzędom skarbowym oraz Państwowej Inspekcji Pracy) w 2018 roku.