Prawidłowość wykorzystania środków finansowych przez izby rolnicze na realizację zadań ustawowych oraz zleconych przez organy administracji rządowej i samorządowej

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Olsztynie

Nr ewidencyjny: P/04/159
Data publikacji: 2021-01-18 15:10
Dział tematyczny: budżet

Powrót

Przeczytaj treść ponownie