Przejdź do treści

Wykonanie budżetu państwa w 2007 r., cz 78 - Obsługa zadłużenia zagranicznego i cz. 79 - Obsługa długu krajowego

Jednostka kontrolująca: Departament Budżetu i Finansów

Nr ewidencyjny: P/07/046/kbf
Data publikacji: 2008-07-04 00:00
Dział tematyczny: budżet

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Ministerstwo Finansów
    ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Najwyższa
Izba Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa
tel. 22 444 50 00
nik@nik.gov.pl
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052