Przejdź do treści

Zarządzanie długiem Skarbu Państwa i płynnością budżetu państwa

Jednostka kontrolująca: Departament Budżetu i Finansów

Nr ewidencyjny: P/08/025/kbf
Data publikacji: 2009-08-07 00:00
Dział tematyczny: budżet

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Bank Gospodarstwa Krajowego
  Al. Jerozolimskie 7 00-955 Warszawa
 • Ministerstwo Finansów
  ul. Świętokrzyska 12 00-916 WARSZAWA
 • Narodowy Bank Polski
  ul. Świętokrzyska 11/21 00-919 Warszawa
 • Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna
  ul. Puławska 15 00-975 Warszawa

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Czy wiesz, że...

88 zawiadomienia do rzeczników dyscypliny finansów publicznych o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów przez 103 osób w 2015 roku.

Najwyższa
Izba Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa
tel. 22 444 50 00
nik@nik.gov.pl
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052