Funkcjonowanie i rozszerzanie obszaru działania specjalnych stref ekonomicznych (SSE) w latach 2006-2008

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Bydgoszczy

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/08/130/LBY
Data publikacji: 2010-03-19 13:50
Dział tematyczny: gospodarka

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK sformułowała w 2021 roku 74 wnioski de lege ferenda.