Funkcjonowanie i rozszerzanie obszaru działania specjalnych stref ekonomicznych (SSE) w latach 2006-2008

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Kielcach

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/08/130/LKI
Data publikacji: 2010-03-17 10:38
Dział tematyczny: gospodarka

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Specjalna Strefa Ekonomiczna Starachowice S.A. w Starachowicach

    27-200 Starachowice, ul. Radomska 29

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK złożyła w 2021 roku 66 zawiadomień do rzeczników dyscypliny finansów publicznych o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów przez 74 osoby.