Funkcjonowanie i rozszerzanie obszaru działania specjalnych stref ekonomicznych (SSE) w latach 2006-2008

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK we Wrocławiu

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/08/130/LWR
Data publikacji: 2010-03-22 09:02
Dział tematyczny: gospodarka

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA INVEST PARK S.A. W WAŁBRZYCHU

    WAŁBRZYCH ul. Uczniowska 21

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK sformułowała w 2021 roku 74 wnioski de lege ferenda.