Ochrona interesów klientów zakładów ubezpieczeń i funduszy emerytalnych

Jednostka kontrolująca: Departament Budżetu i Finansów

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/10/026/KBF
Data publikacji: 2011-03-29 11:13
Dział tematyczny: instytucje finansowe

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • BIURO RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH W WARSZAWIE

  Al. Jerozolimskie 44 00-024 Warszawa

 • KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

  Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa

 • STAROSTWO POWIATOWE W CIECHANOWIE

  Ul. 17 Stycznia 7 06-400 Ciechanów

 • URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

  Pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa

 • URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW W WARSZAWIE

  Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa

Powrót

Przeczytaj treść ponownie