Ochrona interesów klientów zakładów ubezpieczeń i funduszy emerytalnych

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Łodzi

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/10/026/LLO
Data publikacji: 2011-03-28 08:43
Dział tematyczny: instytucje finansowe

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Urząd Miasta w Skierniewicach

    Rynek 1 96-100 Skierniewice

  • Urząd Miasta Łodzi

    ul. Piotrkowska 104 90-926 Łódź

Powrót

Przeczytaj treść ponownie