Ochrona interesów klientów zakładów ubezpieczeń i funduszy emerytalnych

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Opolu

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/10/026/LOP
Data publikacji: 2011-03-28 09:03
Dział tematyczny: instytucje finansowe

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Starostwo Powiatowe w Brzegu

    49-300 Brzeg ul. Robotnicza 12

  • Starostwo Powiatowe w Opolu

    45-082 Opole ul. Piastowska 14

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

58 zawiadomienia do rzeczników dyscypliny finansów publicznych o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów przez 86 osób w 2018 roku.