Ochrona interesów klientów zakładów ubezpieczeń i funduszy emerytalnych

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Szczecinie

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/10/026/LSZ
Data publikacji: 2011-03-28 13:33
Dział tematyczny: instytucje finansowe

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • URZĄD MIASTA W SZCZECINIE

    70-456 SZCZECIN, Pl. Armii Krajowej 1

  • URZĄD MIEJSKI W KOSZALINIE

    75-007 KOSZALIN, Rynek Staromiejski 6

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

58 zawiadomienia do rzeczników dyscypliny finansów publicznych o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów przez 86 osób w 2018 roku.