Ochrona interesów klientów zakładów ubezpieczeń i funduszy emerytalnych

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Warszawie

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/10/026/LWA
Data publikacji: 2011-06-10 12:34
Dział tematyczny: instytucje finansowe

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Starostwo Powiatowe w Płocku

    09-400 Płock ul. Bielska 59 woj. mazowieckie

  • Starostwo Powiatowe w Radomiu

    26-600 Radom ul. Domagalskiego 7 woj. mazowieckie

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

96 zawiadomienia o przestępstwach i wykroczeniach przekazała NIK właściwym organom (m.in. Prokuraturze, Policji, urzędom skarbowym oraz Państwowej Inspekcji Pracy) w 2018 roku.