Przestrzeganie prawa ochrony zwierząt

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Kielcach

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/10/124/LKI
Data publikacji: 2011-10-18 10:03
Dział tematyczny: środowisko

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Starachowicach

  27-200 Starachowice, ul. Radomska 29

 • Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kielcach

  25-619 Kielce, ul. Młoda 28

 • Urząd Miasta i Gminy w Sędziszowie

  28-340 Sędziszów, ul. Dworcowa 20

 • Urząd Miasta w Kielcach

  25-303 Kielce, Rynek 1

 • Urząd Miasta w Starachowicach

  27-200 Starachowice, ul. Radomska 45

 • Zakład Usług Komunalnych w Sędziszowie

  28-340 Sędziszów, ul. Dworcowa 19

Powrót

Przeczytaj treść ponownie