Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi (w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013)

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Krakowie

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/11/106/LKR
Data publikacji: 2012-04-17 08:55
Dział tematyczny: rolnictwo

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie

    31-153 Kraków, ul. Szlak 73

  • Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie

    30-017 Kraków, ul. Racławicka 56

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK złożyła w 2022 roku 85 zawiadomień do rzeczników dyscypliny finansów publicznych o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów przez 90 osób.