Wykonanie budżetu państwa w 2011 r., cz. 46 - Zdrowie oraz wykonanie planu finansowego Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych w 2011 r.

Jednostka kontrolująca: Departament Zdrowia

Nr ewidencyjny: P/12/119/KZD
Data publikacji: 2012-06-21 11:38
Dział tematyczny: budżet

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Agencja Oceny Technologii Medycznych

  02-611 Warszawa, ul. Krasickiego 26

 • Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

  02-776 Warszawa, ul. Dereniowa 52/54

 • Ministerstwo Zdrowia

  00-952 Warszawa, ul. Miodowa 15

 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

  03-736 Warszawa, ul. Ząbkowska 41

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK złożyła w 2022 roku 85 zawiadomień do rzeczników dyscypliny finansów publicznych o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów przez 90 osoby.