Realizacja polityki migracyjnej Polski w odniesieniu do cudzoziemców deklarujących polskie pochodzenie

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Rzeszowie

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/13/020/LRZ
Data publikacji: 2014-11-19 08:48
Dział tematyczny: zabezpieczenie społeczne

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

    40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 25

  • Starostwo Powiatowe w Będzinie

    42-500 Będzin, ul. Sączewskiego 6

  • Urząd Miasta w Bytomiu

    41-902 Bytom, ul. Parkowa 2

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK w 2020 roku przekazała właściwym organom (m.in. Prokuraturze, Policji, urzędom skarbowym oraz Państwowej Inspekcji Pracy) 55 zawiadomień o przestępstwach, wykroczeniach i innych czynach.