Zarządzanie wykorzystaniem środków UE na lata 2014-2020 w ramach Polityki Spójności

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Bydgoszczy

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/17/005/LBY
Data publikacji: 2017-12-21 07:05
Dział tematyczny: finanse publiczne

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

    Toruń Pl. Teatralny 2

Powrót

Przeczytaj treść ponownie