Zarządzanie wykorzystaniem środków UE na lata 2014-2020 w ramach Polityki Spójności

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Gdańsku

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/17/005/LGD
Data publikacji: 2017-12-21 07:05
Dział tematyczny: finanse publiczne

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

    ul. Okopowa 21/27, 80-810 GDAŃSK

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK sformułowała w 2022 roku 80 wnioski de lege ferenda.