Zarządzanie wykorzystaniem środków UE na lata 2014-2020 w ramach Polityki Spójności

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Łodzi

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/17/005/LLO
Data publikacji: 2018-01-04 07:14
Dział tematyczny: finanse publiczne

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego w Łodzi

    90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK sformułowała w 2022 roku 80 wnioski de lege ferenda.