Zarządzanie wykorzystaniem środków UE na lata 2014-2020 w ramach Polityki Spójności

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Szczecinie

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/17/005/LSZ
Data publikacji: 2017-12-21 07:05
Dział tematyczny: finanse publiczne

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W SZCZECINIE

    70-540 SZCZECIN,ul. Korsarzy 34

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK sformułowała w 2022 roku 80 wnioski de lege ferenda.