Realizacja przez organy państwa i samorządu terytorialnego zadań w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Poznaniu

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/17/030/LPO
Data publikacji: 2018-09-21 08:17
Dział tematyczny: transport

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W POZNANIU

    ul. Masztalarska 3, 60-967 POZNAŃ

  • URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU

    Al. Niepodległości 34, 61-714 POZNAŃ

  • WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W POZNANIU

    Al. Niepodległości 16/18, 61-173 POZNAŃ

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

96 zawiadomienia o przestępstwach i wykroczeniach przekazała NIK właściwym organom (m.in. Prokuraturze, Policji, urzędom skarbowym oraz Państwowej Inspekcji Pracy) w 2018 roku.