Działania policji wodnej na rzecz bezpieczeństwa na wodach morskich i terenach nadmorskich

Nr ewidencyjny: P/17/065
Data publikacji: 2018-09-03 09:01
Dział tematyczny: administracja publiczna

Lista jednostek uczestniczących w kontroli (lista skontrolowanych, wystąpienia pokontrolne)

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

58 zawiadomienia do rzeczników dyscypliny finansów publicznych o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów przez 86 osób w 2018 roku.