Nadzór nad obrotem i stosowaniem produktów zawierających substancje anaboliczne, hormonalne, odurzające i psychotropowe w leczeniu zwierząt, w tym towarzyszących

Nr ewidencyjny: P/17/100
Data publikacji: 2019-03-07 07:02
Dział tematyczny: zdrowie

Lista jednostek uczestniczących w kontroli (lista skontrolowanych, wystąpienia pokontrolne)

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

106,5 mln zł wyniosły korzyści finansowe uzyskane w wyniku kontroli NIK w 2017 roku.