Działania organów państwa wobec problematyki dziedziczenia przedsiębiorstw

Nr ewidencyjny: P/17/115
Data publikacji: 2018-08-01 20:58
Dział tematyczny: gospodarka

Lista jednostek uczestniczących w kontroli (lista skontrolowanych, wystąpienia pokontrolne)

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

106,5 mln zł wyniosły korzyści finansowe uzyskane w wyniku kontroli NIK w 2017 roku.