Nadzór Ministra Finansów nad poborem podatku od towarów i usług

Jednostka kontrolująca: Departament Budżetu i Finansów

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/18/011/KBF
Data publikacji: 2019-08-12 08:14
Dział tematyczny: finanse publiczne

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

    ul. A. Felińskiego 2B 01-513 Warszawa

  • Ministerstwo Finansów

    ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

96 zawiadomienia o przestępstwach i wykroczeniach przekazała NIK właściwym organom (m.in. Prokuraturze, Policji, urzędom skarbowym oraz Państwowej Inspekcji Pracy) w 2018 roku.