Nadzór nad rynkiem gier hazardowych

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Opolu

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/18/012/LOP
Data publikacji: 2019-09-06 06:51
Dział tematyczny: finanse publiczne

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Opolski Urząd Celno-Skarbowy w Opolu

    45-342 Opole ul. Drzymały 22

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK sformułowała w 2022 roku 80 wnioski de lege ferenda.