Wykorzystanie nadmorskiego pasa technicznego do celów innych niż ochrona brzegu

Nr ewidencyjny: P/18/031
Data publikacji: 2019-08-14 08:13
Dział tematyczny: gospodarka morska

Lista jednostek uczestniczących w kontroli (lista skontrolowanych, wystąpienia pokontrolne)

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK sformułowała w 2021 roku 74 wnioski de lege ferenda.