Nadzór właścicielski Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nad spółkami prawa handlowego z branży rolno-spożywczej

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Białymstoku

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/18/044/LBI
Data publikacji: 2019-08-09 08:07
Dział tematyczny: rolnictwo

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Chłodnia Białystok S.A.

    ul. Pozioma 4, 15-558 Białystok

  • Podlaskie Centrum Rolno-Towarowe S.A.

    ul. Gen. Władysława Andersa 40, 15-113 Białystok

Powrót

Przeczytaj treść ponownie