Nadzór właścicielski Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nad spółkami prawa handlowego z branży rolno-spożywczej

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Bydgoszczy

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/18/044/LBY
Data publikacji: 2019-08-09 08:07
Dział tematyczny: rolnictwo

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt

    Bydgoszcz ul. Zamczysko 9A

Powrót

Przeczytaj treść ponownie