Nadzór właścicielski Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nad spółkami prawa handlowego z branży rolno-spożywczej

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Zielonej Górze

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/18/044/LZG
Data publikacji: 2019-08-09 08:07
Dział tematyczny: rolnictwo

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Zielonogórski Rynek Rolno-Towarowy S.A.

    65-120 Zielona Góra, al. Zjednoczenia 102

Powrót

Przeczytaj treść ponownie