Zabezpieczenie i zagospodarowanie zwałowisk pogórniczych

Nr ewidencyjny: P/18/067
Data publikacji: 2019-04-30 07:28
Dział tematyczny: środowisko

Lista jednostek uczestniczących w kontroli (lista skontrolowanych, wystąpienia pokontrolne)

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK sformułowała w 2021 roku 74 wnioski de lege ferenda.