Realizacja przez samorządy zadań związanych z organizacją imprez masowych i biegów ulicznych

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Katowicach

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/18/091/LKA
Data publikacji: 2019-04-08 09:34
Dział tematyczny: kultura fizyczna i sport

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • URZĄD MIASTA CZĘSTOCHOWY

  ul. Śląska 11/13, 42-200 CZĘSTOCHOWA

 • URZĄD MIASTA KATOWICE

  ul. Młyńska 4, 40-098 KATOWICE

 • URZĄD MIEJSKI W CIESZYNIE

  Rynek 1, 43-400 CIESZYN

 • URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH

  ul. Zwycięstwa 21, 44-101 GLIWICE

 • URZĄD MIEJSKI W ŻYWCU

  Rynek 2, 34-300 ŻYWIEC

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK w 2020 roku przekazała właściwym organom (m.in. Prokuraturze, Policji, urzędom skarbowym oraz Państwowej Inspekcji Pracy) 55 zawiadomień o przestępstwach, wykroczeniach i innych czynach.