Eliminowanie z ruchu drogowego pojazdów nadmiernie emitujących substancje szkodliwe

Nr ewidencyjny: P/19/031
Data publikacji: 2020-12-03 02:13
Dział tematyczny: transport

Lista jednostek uczestniczących w kontroli (lista skontrolowanych, wystąpienia pokontrolne)

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK sformułowała w 2021 roku 74 wnioski de lege ferenda.