Realizacja projektów informatycznych mających na celu usprawnienie wymiaru sprawiedliwości

Nr ewidencyjny: P/19/038
Data publikacji: 2021-01-15 10:04
Dział tematyczny: sprawiedliwość

Lista jednostek uczestniczących w kontroli (lista skontrolowanych, wystąpienia pokontrolne)

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK złożyła w 2020 roku 67 zawiadomień do rzeczników dyscypliny finansów publicznych o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów przez 73 osoby.