Realizacja projektów informatycznych mających na celu usprawnienie wymiaru sprawiedliwości

Nr ewidencyjny: P/19/038
Data publikacji: 2021-01-15 10:04
Dział tematyczny: sprawiedliwość

Lista jednostek uczestniczących w kontroli (lista skontrolowanych, wystąpienia pokontrolne)

Powrót

Przeczytaj treść ponownie