Organizacja i warunki obsługi podróżnych na przejściach granicznych na wschodniej granicy RP

Nr ewidencyjny: P/19/099
Data publikacji: 2020-05-04 13:45
Dział tematyczny: sprawy wewnętrzne

Lista jednostek uczestniczących w kontroli (lista skontrolowanych, wystąpienia pokontrolne)

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

45 zawiadomienia do rzeczników dyscypliny finansów publicznych o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów przez 86 osób w 2019 roku.