Bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego

Jednostka kontrolująca: Departament Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/20/038/KPB
Data publikacji: 2021-07-16 08:07
Dział tematyczny: sprawy wewnętrzne

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Główny Inspektorat Transportu Drogowego

    Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa

  • Komenda Główna Policji

    ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa

  • Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

    ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

11,88 mln zł wyniosły korzyści finansowe uzyskane w wyniku kontroli NIK w 2020 roku.