Działalność Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego, w tym realizacja Programu Wieloletniego "Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy"

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Gdańsku

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/20/039/LGD
Data publikacji: 2021-04-27 08:01
Dział tematyczny: praca

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

    ul.Marii Skłodowskiej-Curie 3A, 80-210 GDAŃSK

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK w 2021 roku skontrolowała 1754 podmioty.