Działalność Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego, w tym realizacja Programu Wieloletniego "Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy"

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Łodzi

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/20/039/LLO
Data publikacji: 2021-04-27 08:01
Dział tematyczny: praca

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • INSTYTUT MEDYCYNY PRACY IM. PROF. DRA MED. JERZEGO NOFERA W ŁODZI

    ul.św.Teresy od Dziec.Jezus 8, 91-348 Łódź

  • INSTYTUT TECHNOLOGII BEZPIECZEŃSTWA MORATEX W ŁODZI

    ul. M. Skłodowskiej-Curie 3, 90-950 Łódź

  • SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT WŁÓKIENNICTWA W ŁODZI

    ul. Brzezińska 5/15, 92-103 Łódź

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK w 2022 roku przekazała właściwym organom (m.in. Prokuraturze, Policji, urzędom skarbowym oraz Państwowej Inspekcji Pracy) 250 zawiadomień o przestępstwach, wykroczeniach i innych czynach.