Zbieranie i oczyszczanie ścieków komunalnych

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Rzeszowie

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/20/046/LRZ
Data publikacji: 2022-05-11 09:46
Dział tematyczny: gospodarka wodna

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • EKOGŁOG Sp. z o.o. Głogów Młp.

  36-060 Głogów Młp. Towarowa 4A

 • Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie

  35-055 Rzeszów, ul. Naruszewicza 18

 • Urząd Gminy Krasne

  36-007 Krasne 121

 • Urząd Miasta Rzeszowa

  35-064 Rzeszów, ul. Rynek 1

 • Urząd Miejski w Głogowie Młp.

  36-060 Głogów Młp. ul. Rynek 1

 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

  35-025 Rzeszów, ul. Zygmuntowska 9

 • Zakład Usług Komunalnych w Krasnem

  36-007 Krasne 408B

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK w 2022 roku przekazała właściwym organom (m.in. Prokuraturze, Policji, urzędom skarbowym oraz Państwowej Inspekcji Pracy) 250 zawiadomień o przestępstwach, wykroczeniach i innych czynach.