Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Krakowie

Nr ewidencyjny: P/20/065/LKR
Data publikacji: 2021-04-09 08:00
Dział tematyczny: zdrowie

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ IM. HENRYKA NIEWODNICZANSKIEGO W KRAKOWIE

  ul.Eljasz.W.Radzikowskiego 152, 31-342 KRAKÓW

 • MINISTERSTWO ZDROWIA

  ul. Miodowa 15, 00-923 WARSZAWA

 • NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ W KRAKOWIE

  ul. Ciemna 6, 31-053 KRAKÓW

 • NARODOWY INSTYTUT ONKOLOGII IM. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE - PIB W WARSZAWIE

  ul. W. K. Roentgena 5, 02-781 WARSZAWA

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK złożyła w 2021 roku 66 zawiadomień do rzeczników dyscypliny finansów publicznych o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów przez 74 osoby.