Dostępność terapii protonowej i wykorzystanie cyklotronów w Centrum Cyklotronowym Bronowice w Krakowie

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Krakowie

Nr ewidencyjny: P/20/065/LKR
Data publikacji: 2021-04-09 08:00
Dział tematyczny: zdrowie

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ IM. HENRYKA NIEWODNICZANSKIEGO W KRAKOWIE

  ul.Eljasz.W.Radzikowskiego 152, 31-342 KRAKÓW

 • MINISTERSTWO ZDROWIA

  ul. Miodowa 15, 00-923 WARSZAWA

 • NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ W KRAKOWIE

  ul. Ciemna 6, 31-053 KRAKÓW

 • NARODOWY INSTYTUT ONKOLOGII IM. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE - PIB W WARSZAWIE

  ul. W. K. Roentgena 5, 02-781 WARSZAWA

Powrót

Przeczytaj treść ponownie