Realizacja świadczeń zdrowotnych w zakresie endoprotezoplastyki stawu biodrowego i kolanowego

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Katowicach

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/20/067/LKA
Data publikacji: 2021-11-23 08:00
Dział tematyczny: zdrowie

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Narodowy Fundusz Zdrowia Śląski Oddział Wojewódzki w Katowicach

    40-844 Katowice, ul. Kossutha 13

  • Samodzielny Publiczny ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku

    44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46

  • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 w Sosnowcu

    41-200 Sosnowiec, ul. Medyków 1

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK złożyła w 2020 roku 67 zawiadomień do rzeczników dyscypliny finansów publicznych o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów przez 73 osoby.