Funkcjonowanie programu Mieszkanie Plus

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Warszawie

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/21/026/LWA
Data publikacji: 2022-03-23 08:24
Dział tematyczny: budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Urząd Miejski w Radomiu

    ul. J. Kilińskiego 30; 26-600 Radom

Powrót

Przeczytaj treść ponownie