Przygotowanie wybranych podmiotów do realizacji zadań na rzecz zapewnienia porządku publicznego z wykorzystaniem środków przymusu bezpośredniego

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Gdańsku

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/21/040/LGD
Data publikacji: 2022-07-14 10:53
Dział tematyczny: sprawy wewnętrzne

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W GDAŃSKU

    ul. Okopowa 15, 80-819 GDAŃSK

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK sformułowała w 2021 roku 74 wnioski de lege ferenda.