Zapewnienie dziennej opieki opieki osobom starszym w ramach realizacji Programu "Senior+"

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Katowicach

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/21/044/LKA
Data publikacji: 2022-02-22 11:56
Dział tematyczny: zabezpieczenie społeczne

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu

    43-155 Bieruń, ul. Władysława Jagiełły 1

  • Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach

    41-600 Świętochłowice, ul. Katowicka 35

  • Urząd Miejski w Pyskowicach

    44-120 Pyskowice, ul. Strzelców Bytomskich 3

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK złożyła w 2023 roku 108 zawiadomień do rzeczników dyscypliny finansów publicznych o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów przez 129 osób.