Zapewnienie dziennej opieki opieki osobom starszym w ramach realizacji Programu "Senior+"

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Szczecinie

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/21/044/LSZ
Data publikacji: 2022-02-22 11:56
Dział tematyczny: zabezpieczenie społeczne

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SIANOWIE

    76-004 SIANÓW,ul. J. Słowackiego 3A

  • URZĄD GMINY ŚWIDWIN

    78-300 ŚWIDWIN, Pl. Konstytucji 3 Maja 1

Powrót

Przeczytaj treść ponownie